Uit de praktijk

Rianne werkt sinds vier jaar voltijd als vertegenwoordigster in sportartikelen en was tot voor kort één van de topverkopers van het bedrijf. Haar verkoopcijfers zijn het laatste half jaar echter sterk teruggelopen. De leidinggevende van Rianne maakt dit bespreekbaar in een functioneringsgesprek. Rianne geeft aan het niet meer te overzien; zowel thuis als op haar werk loopt zij op haar tenen. Haar situatie vormt een bron van onrust en stress. Op het werk merkt zij dat zij haar verkooptargets niet langer haalt en vreest zij voor haar baan. Iedere dag neemt zij werk mee naar huis, maar heeft zij het te druk met de zorg voor haar twee kinderen. Vooral de zorg voor haar jongste zoon die leidt aan een autistische stoornis is groot. De partner van Rianne is voor zijn werk veel in het buitenland en kan niet bijspringen. Daarnaast merkt ze dat haar vader slecht voor zichzelf zorgt, sinds haar moeder een jaar geleden is overleden.

Om de verstoorde balans tussen werk & privé te herstellen vraagt de werkgever van Rianne begeleiding aan bij ViaNova in de vorm van leefstijlcoaching. Rianne maakt vrijblijvend kennis met haar coach en voelt zich bij hem direct op haar gemak. Rianne zegt over de kennismaking, het erg gewaardeerd te hebben dat haar coach naar haar luisterde zonder een waardeoordeel te geven. Rianne besluit met ViaNova in zee te gaan.

In de daaropvolgende coachingsgesprekken onderzoekt Rianne wat werkelijk belangrijk is in haar leven. Zij komt tot de conclusie dat zij in haar huidige levensfase rust in haar gezin boven uitdaging en groei in haar werk verkiest. Toch zou zij de voldoening die zij krijgt uit haar werk, niet willen missen. Rianne besluit met het verworven inzicht haar werkgever te verzoeken één dag minder te mogen werken. Voordat ze deze beslissing kan nemen, heeft Rianne met hulp van haar coach de consequentie van haar keuze leren aanvaarden. Als parttimer zal zij een aantal grote accounts moeten inleveren en niet langer tot de topverkopers gerekend worden. De remming die Rianne hierbij voelde, lag bij het verliezen van aanzien binnen het bedrijf. Met dit inzicht werd de keuze makkelijker; een gelukkige zoon en daarmee rust in het gezin is belangrijker dan eigen aanzien en carrière. Op vergelijkbare wijze maakt Rianne ook de noodzakelijke keuzes als het gaat om de zorg voor haar vader. Door de coachingsgesprekken komt Rianne tot het zelfinzicht dat zij het zeer lastig vindt om hulp aan anderen te vragen, ze ziet dit als een zwaktebod. Met begeleiding van haar coach weet zij dit denkpatroon en daarmee het oude gedragspatroon te doorbreken. Zij vraagt nu steun bij anderen om de zorg voor haar vader te realiseren.

Al na zes coachingsgesprekken blijkt de werk & privé balans sterk verbetert. Als de coach een paar weken na het laatste gesprek contact opneemt, zegt Rianne de situatie volledig onder controle te hebben; zij voelt zich energiek en evenwichtig.