Vitaliteit in het kort

Vitaliteit houdt zich bezig met de vraag hoe je medewerkers: fit, gezond, tevreden en maximaal inzetbaar kunt houden. De vitaliteit van een organisatie is onlosmakelijk verbonden met de vitaliteit van haar medewerkers. Investeren in vitaliteit heeft een positief effect op: prestaties, productiviteit, winst, werkplezier, ziekteverzuim en personeelsverloop. Organisaties zien zich in toenemende mate geconfronteerd met ziekteverzuim en vergrijzing. Het is met recht een uitdaging om de organisatie en het menselijke kapitaal daarbinnen vitaal te houden. ViaNova wenst hieraan een waardevolle bijdrage te leveren door vitaliteitmanagement, met de nadruk op mentale en emotionele weerbaarheid, veerkracht en stabiliteit.