ViaNova in het kort

‘Nieuwe weg’ is de letterlijke vertaling van ViaNova. Wij begeleiden individuele werknemers en organisaties bij het inslaan van een nieuwe weg naar ander werk, betere prestaties, meer werkplezier, een betere balans, verbeterde gezondheid of minder ziekteverzuim. Met andere woorden wij realiseren vitaliteit en mobiliteit in bedrijf.

ViaNova bestaat uit een enthousiast team van een twintigtal professionals en heeft de beschikking over: ervaren coaches/loopbaanbegeleiders, jobhunters, mediators, assessoren en organisatieadviseurs. We hebben daarnaast vaste samenwerkingsrelaties met een selecte groep van arbeidsdeskundigen, arbeidsjuristen en gespecialiseerde partners op het gebied van lichamelijk en psychische ontwikkeling. Wat ViaNova gemeen heeft met haar samenwerkingspartners is de drijfveer kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te bieden.

Veel van onze opdrachtgevers binnen het werkgebied Midden Nederland zijn actief in de branches zorg, welzijn en onderwijs. Het zijn immers deze branches die zich geconfronteerd zien met een hoog ziekteverzuim, een hoge mate van vergrijzing en een toenemende groei van het aantal vacatures. Gegeven deze omstandigheden is het een hele uitdaging om de organisatie en het menselijk kapitaal daarbinnen vitaal te houden. ViaNova wil hieraan een waardevolle bijdrage leveren. Ook buiten de branches zorg, welzijn en onderwijs beschikt ViaNova over een groot en divers werkgeversnetwerk. Dit is immers een essentiële voorwaarde voor het succesvol kunnen herplaatsen van werknemers.