Uit de praktijk

Marijke heeft een turbulente tijd achter de rug als zij zich bij ViaNova meldt voor een outplacementtraject. Een goede samenwerking tussen Marijke en haar coach leidt ertoe dat zij binnen een half jaar een andere baan vindt die helemaal aansluit bij wie zij is, wat zij kan en wat zij wil.

Marijke is een 42 jarige vrouw die sinds zeven jaar werkzaam is als huismeester binnen een beschermde woonvorm voor mensen met langdurige psychiatrische en psychologische problemen. Het laatste jaar ziet Marijke zich geconfronteerd met verschillende persoonlijke uitdagingen: een dochter met opvoedingsproblemen, een emotioneel zware echtscheiding, een noodzakelijke verhuizing en schuldenproblematiek. De hiermee gepaard gaande spanningen hebben invloed op haar gezondheid, waardoor Marijke regelmatig genoodzaakt is haar werk te verzuimen. De werkgever geeft aan niet gelukkig te zijn met het feit dat er taken blijven liggen. Marijke herkent dit, maar wijst van haar kant op de toegenomen werkdruk; met steeds minder mensen moet hetzelfde werk worden geklaard. Daarnaast merkt Marijke dat het werken met mensen met ernstige psychiatrische of psychologische problemen een steeds grotere wissel op haar eigen emotionele stabiliteit trekt. Ondanks alles blijft Marijke het vak van huismeester nog steeds erg leuk vinden.

De werkgever en Marijke komen samen tot de conclusie dat de huidige werkkring niet langer als passend kan worden aangemerkt. Zij komen overeen dat Marijke een outplacementtraject bij ViaNova krijgt aangeboden.

In het eerste gesprek maakt Marijke kennis met haar coach, het klikt meteen. Samen blikken zij terug op het verleden om daarna de focus te verleggen naar de toekomst. Na een aantal individuele gesprekken met de coach, vindt een assessment plaats. Marijke maakt de cognitieve capaciteitentest (wat kan ik?), de drijfverentest (wat wil ik?) en de oriëntatietest: gewenste werksoort, gewenst werkgebied en gewenste cultuur (wat past bij mij?). Vergeleken met de normgroep scoort Marijke bovengemiddeld, vooral als het gaat om haar snelheid van denken. Een prettige samenwerking blijkt haar belangrijkste drijfveer. Zij is een teamspeler en heeft haar emoties goed onder controle. Zij heeft behoefte aan waardering, de materiële beloning is minder belangrijk voor haar. Uit de test blijkt een sterke interesse voor beroepen in de techniek, opvoeding en onderwijs. De testresultaten zijn met Marijke besproken. Zij herkent zich in het geschetste beeld. Samen met haar coach oriënteert Marijke zich op verschillende beroepsmogelijkheden. De consequenties van een beroepskeuze worden verkend, wat zijn de voor- en de nadelen? Na alles op een rijtje gezet te hebben, besluit Marijke zich te gaan richten op banen als conciërge en onderwijsassistent. Haar coach helpt Marijke met het aanscherpen van haar sollicitatievaardigheden en bij het opstellen van haar CV en brief. Samen bereiden zij zich voor op sollicitatiegesprekken.

Via bemiddeling van ViaNova krijgt Marijke de kans op gesprek te komen voor een functie als conciërge op een grote scholengemeenschap. Marijke is direct enthousiast. Het succes blijft niet uit; zij wordt aangenomen. Marijke ziet hiermee haar wens in vervulling gaan om te werken met jongeren binnen een schoolsetting en haar technische kwaliteiten in te kunnen zetten. Na een paar maanden stuurt Marijke een kaartje aan haar coach: ze heeft het enorm naar haar zin op haar nieuwe werkplek en wil haar daar nogmaals voor bedanken.