Mobiliteit in het kort

Onder mobiliteit verstaan wij de beweging van huidig naar ander werk binnen of buiten de eigen organisatie. De aanleiding hiervoor kan zowel ingegeven zijn door interne als externe factoren. Voorbeelden van interne factoren zijn persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing, als gevolg waarvan de werknemer de huidige functie als het ware ontgroeit. Voorbeelden van externe factoren zijn arbeidsongeschiktheid voor de huidige functie of het wegvallen van de functie als gevolg van reorganisatie of fusie.

ViaNova kan het gehele loopbaantraject verzorgen van kennismaking tot herplaatsing. Desgewenst kunnen ook deelproducten worden afgenomen, te denken valt aan het afnemen van een op zichzelf staand assessmentonderdeel of het sec uitvoeren van jobhunting. Naast loopbaanvraagstukken vallen ook selectievraagstukken onder onze opvatting van mobiliteit.